Thuốc chấp thuận cho ung thư phổi gồm những loại nào?

0
608
thuoc chap thuan cho ung thu phoi bao gom nhung thuoc nao (1)
thuoc chap thuan cho ung thu phoi bao gom nhung thuoc nao (1)

Thuốc chấp thuận cho ung thư phổi – Trang này liệt kê các loại thuốc trị ung thư được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn cho bệnh ung thư phổi. Danh sách bao gồm tên chung và tên thương hiệu. Trang này cũng liệt kê các phối hợp thuốc phổ biến được sử dụng trong ung thư phổi. Các loại thuốc riêng lẻ trong các kết hợp được FDA chấp thuận. Tuy nhiên, bản thân sự kết hợp thuốc thường không được chấp thuận, mặc dù chúng được sử dụng rộng rãi.

Tên thuốc liên kết đến bản tóm tắt Thông tin về Thuốc Ung thư của NCI. Có thể có các loại thuốc được sử dụng trong ung thư phổi không được liệt kê ở đây.

Thuốc chấp thuận cho ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

 • Abraxane (Công thức hạt nano ổn định Pacuminaxel Albumin)
 • Afatinib Dimaleate
 • Afinitor (Everolimus)
 • Afinitor Disperz (Everolimus)
 • Alecensa (Alectinib)
 • Alectinib
 • Alimta (Pemetrexed Disodium)
 • Alunbrig (Brigatinib)
 • Atezolizumab
 • Avastin (Bevacizumab)
 • Bevacizumab
 • Brigatinib
 • Carboplatin
 • Ceritinib
 • Crizotinib
 • Cyramza (Ramucirumab)
 • Dabrafenib Mesylate
 • Dacomitinib
 • Docetaxel
 • Doxorubicin Hydrochloride
 • Durvalumab
 • Entrectinib
 • Erlotinib Hydrochloride
 • Everolimus
 • Gefitinib
 • Gilotrif (Afatinib Dimaleate)
 • Gemcitabine Hydrochloride
 • Gemzar (Gemcitabine Hydrochloride)
 • Imfinzi (Durvalumab)
 • Iressa (Gefitinib)
 • Keytruda (Pembrolizumab)
 • Lorbrena (Lorlatinib)
 • Lorlatinib
 • Mechlorethamine Hydrochloride
 • Mekinist (Trametinib)
 • Methotrexate
 • Mustargen (Mechlorethamine Hydrochloride)
 • Mvasi (Bevacizumab)
 • Vinorelbine Tartrate
 • Necitumumab
 • Nivolumab
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Osimertinib Mesylate
 • Paclitaxel
 • Công thức hạt nano ổn định Albuminaxel Albumin
 • Paraplat (Carboplatin)
 • Paraplatin (Carboplatin)
 • Pembrolizumab
 • Pemetrexed Disodium
 • Portrazza (Necitumumab)
 • Ramucirumab
 • Rozlytrek (Entrectinib)
 • Tafinlar (Dabrafenib Mesylate)
 • Tagrisso (Osimertinib Mesylate)
 • Tarceva (Erlotinib Hydrochloride)
 • Taxol (Paclitaxel)
 • Taxotere (Docetaxel)
 • Tecentriq (Atezolizumab)
 • Trametinib
 • Trexall (Methotrexate)
 • Vizimpro (Dacomitinib)
 • Vinorelbine Tartrate
 • Xalkori (Crizotinib)
 • Zykadia (Ceritinib)
Đọc thêm  Ung thư phổi tế bào nhỏ

Kết hợp thuốc được sử dụng để điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

thuoc chap thuan cho ung thu phoi bao gom nhung thuoc nao (2)
thuoc chap thuan cho ung thu phoi bao gom nhung thuoc nao (2)
 • CARBOPLATIN-TAXOL
 • GEMCITABINE-CISPLATIN

Thuốc chấp thuận cho ung thư phổi tế bào nhỏ

 • Afinitor (Everolimus)
 • Atezolizumab
 • Doxorubicin Hydrochloride
 • Etopophos (Etoposide Phosphate)
 • Etoposide
 • Etoposide Phosphate
 • Everolimus
 • Hycamtin (Topotecan Hydrochloride)
 • Keytruda (Pembrolizumab)
 • Mechlorethamine Hydrochloride
 • Methotrexate
 • Mustargen (Mechlorethamine Hydrochloride)
 • Nivolumab
 • Opdivo (Nivolumab)
 • Pembrolizumab
 • Tecentriq (Atezolizumab)
 • Topotecan Hydrochloride
 • Trexall (Methotrexate)

Nguồn tham khảo https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/drugs/lung
Nguồn tham khảo https://ungthuphoi.org/thuoc-chap-thuan-cho-ung-thu-phoi/
Nguồn tham khảo https://ungthuphoi.org/ung-thu-phoi-tong-hop-70-bai/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here