Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sangntco/ungthuphoi.org/index.php:1) in /home/sangntco/ungthuphoi.org/wp-includes/feed-rss2-comments.php on line 8
Bình luận cho Ung Thư Phổi https://ungthuphoi.org Chia sẻ kiến thức ung thư phổi - diễn đàn ung thư phổi Thu, 27 Jun 2024 11:15:28 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.5 Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Rezoclav bởi Thuốc Rezoclav là gì? Lợi ích của Rezoclav như thế nào? - AZ Thuoc https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-rezoclav/#comment-455 Mon, 08 Feb 2021 09:28:21 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3743#comment-455 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Rezoclav  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Rezoclav bởi Các rủi ro và biện pháp phòng ngừa của Rezoclav  - Việt Đức INFO https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-rezoclav/#comment-451 Sun, 07 Feb 2021 02:17:54 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3743#comment-451 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Rezoclav […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Agimoti bởi Thuốc Domperidon là gì? Lợi ích của Agimoti như thế nào? - AZ Thuoc https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-agimoti/#comment-446 Wed, 03 Feb 2021 09:14:36 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3738#comment-446 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Agimoti […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Ezvasten bởi Thuốc Ezvasten là gì? Lợi ích của Ezvasten như thế nào? - AZ Thuoc https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-ezvasten/#comment-445 Wed, 03 Feb 2021 08:59:12 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3734#comment-445 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Ezvasten  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Mometasone bởi Thuốc Mometasone là gì? Lợi ích của Nazoster như thế nào? - AZ Thuoc https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-mometasone/#comment-444 Wed, 03 Feb 2021 08:39:30 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3730#comment-444 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Mometasone  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Baribit bởi Công dụng của Baribit và hình thức sử dụng của Baribit  - LINH CHI GH https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-baribit/#comment-443 Wed, 03 Feb 2021 08:25:07 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3723#comment-443 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Baribit  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Alverin bởi Công dụng của Harine và hình thức sử dụng của Alverin  - LINH CHI GH https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-alverin/#comment-442 Wed, 03 Feb 2021 08:08:32 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3719#comment-442 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Alverin  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Omeprazole bởi Các rủi ro và biện pháp phòng ngừa của Porarac  - Việt Đức INFO https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-omeprazole/#comment-441 Wed, 03 Feb 2021 07:51:50 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3714#comment-441 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Omeprazole  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Omeprazole bởi Công dụng của Porarac và hình thức sử dụng của Omeprazole - LINH CHI GH https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-omeprazole/#comment-440 Wed, 03 Feb 2021 07:50:35 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3714#comment-440 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Omeprazole  […]

]]>
Phản hồi cho Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Dinalvic bởi Thuốc Dinalvic là gì? Lợi ích của Dinalvic như thế nào? - AZ Thuoc https://ungthuphoi.org/hinh-thuc-hoat-dong-cua-dinalvic/#comment-439 Wed, 03 Feb 2021 07:48:20 +0000 https://ungthuphoi.org/?p=3702#comment-439 […] Tính chất dược lý và Hình thức hoạt động của Dinalvic  […]

]]>